Dr Leszek Sykulski – Teoria walki informacyjnej

Dr Leszek Sykulski – Teoria walki informacyjnej

Walka informacyjna jest pojęciem oznaczającym starcie przeciwstawnych sił w przestrzeni informacyjnej przez różne podmioty rywalizujące ze sobą. Mogą to być zarówno państwa, jak i korporacje ponadnarodowe, a nawet organizacje lokalne czy pojedynczy ludzie. W kontekście geopolityki najczęściej używa się pojęcia wojny informacyjnej, ponieważ to państwo jest współcześnie głównym podmiotem w relacjach międzynarodowych, ale coraz częściej używa się także pojęcia walki informacyjnej w związku z egalitaryzacją konfliktów. Dziś równoprawnymi uczestnikami konfliktów stają się zwykli ludzie zdolni dzięki Internetowi szeroko oddziaływać na świadomość społeczną.

Współcześnie walka informacyjna nie ogranicza się wyłącznie do działań militarnych. Obejmuje praktycznie każdą dziedzinę życia społecznego, w tym gospodarkę, kulturę czy edukację. Celem tego typu walki jest uzyskanie przewagi informacyjnej poprzez uzyskanie wpływu na percepcję społeczeństwa, jego sferę mentalną, sposób kształtowanie informacji, system przetwarzania i dystrybucji informacji czy wreszcie wpływ na wymiar techniczny związanych z obiegiem informacji’: inwigilacja i ewentualny paraliż sieci komputerowych przeciwnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu własnej infrastruktury informacyjnej. Aspekt techniczny wojny informacyjnej obejmuje także kinetyczne formy niszczenia systemów informacyjnych potencjalnego przeciwnika.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami terminologicznymi oraz wybranymi metodami walki informacyjnej. Kurs ma zadanie przedstawić także wybrane przykłady stosowania walki informacyjnej we współczesnych konfliktach międzynarodowych.

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 AKADEMIA GEOPOLITYKI

(wersja beta)