Dr Leszek Sykulski: Kolorowe rewolucje

Dr Leszek Sykulski: Kolorowe rewolucje

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala także na udoskonalanie nowoczesnych technologii politycznych. Metod i narzędzi wpływu polityczno-społecznego poniżej progu wojny. Jednym z ojców takiego postrzegania walki politycznej, które nie potrzebuje wykorzystania siły militarnej, ale tylko siły zrewoltowanej ludności cywilnej, był amerykański naukowiec prof. Gene Sharp.

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 AKADEMIA GEOPOLITYKI

(wersja beta)